Old Inn-Tim Pizza • Pasta • Grill Fagaras

Fix: 0268 211 737 / Mobil: 0761 999 112

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate/prelucrarea datelor cu caracter personal

OLD INN-TIM colectează date cu caracter personal, cu excepția datelor cu caracter special, pe paginile siteului, numai cu acordul voluntar al Clientului, în următoarele scopuri:
– validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta;
– rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta;
– pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
– contactarea acestuia, la cererea sa voluntară;
– contactarea acestuia, în chestiuni de Relații cu Clienții;
– scopuri statistice.

Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client și-a exprimat consimțământul ca compania noastră să colecteze și să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

Dreptul de acces la date: oricare Membru sau Client are dreptul de a obține de la compania noastră, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de aceasta.

Dreptul de intervenție asupra datelor: oricare Membru sau Client are dreptul de a obține de la compania noastră, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, în mod gratuit:
-după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; unui formular de contact
-după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

1. Informații personale:  sunteți de acord ca furnizarea serviciilor sau produselor va începe imediat după îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare cerute. Informațiile furnizate trebuie să fie corecte. Optând pentru înregistrare, vă obligați să ne furnizați corect numele, adresa și alte informații utile. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informații, accesați link-ul www.oldinntim.ro.

Prin accesarea contului și utilizarea parolei personale sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestora. www.oldinntim.ro nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

2. Securitatea datelor personale: datele dumneavoastră personale vor putea fi utilizate de către www.oldinntim.ro pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, poștă sau alte mijloace de comunicare despre acțiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice, etc.

Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităților în drept cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autorități în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii.

Datele furnizate de către clienți sunt strict confidențiale. www.oldinntim.ro se angajează în față clienților săi să nu furnizeze aceste date unor terțe persoane sau companii și să le utilizeze strict pentru uzul relației de afaceri dintre client și www.oldinntim.ro.

Acest site folosește măsuri de securitate împotrivă pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru.

www.oldinntim.ro respecta drepturile dumneavoastră conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastră trimisa la adresa www.oldinntim.ro, se obligă:

-să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date;

-să înceteze prelucrarea datelor dumneavoastră personale. www.oldinntim.ro certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum a Ordonanței nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță cu modificările ulterioare.

Printre aceste drepturi se număra (enumerarea neavând un caracter limitativ):

a. dreptul de a cere www.oldinntim.ro să vă confirme dacă prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

b. dreptul de a cere www.oldinntim.ro să rectifice, actualizeze, blocheze sau șterge, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001;

c. dreptul de a cere wwww.oldinntim.ro să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor dumneavoastra personale.

Scroll to top